UPS - Zrušenie dobierky - Prečo?

Takto sa správajú profesionáli - Aj preto používame službu UPS

Vážení zákazníci, 

v súvislosti s pandémiou, ktorú vyvolal vírus COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať o epidemiologických opatreniach, ktoré prijala spoločnosť IN TIME s okamžitou platnosťou:

  • Pozastavená je služba „sobotné doručovanie“ zásielok. 
  • Nie je možný osobný odber a podaj zásielok na všetkých strediskách a v centrále spoločnosti v Ivanke pri Dunaji. 
  • Pozastavené je podpisovanie zásielok (elektronické podpisovanie) pri prevzatí zásielky príjemcom. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na službu Biometrický podpis.  
  • Akceptujeme dobierkové zásielky len so zaplatením bankovou kartounepreberáme žiadne zásielky, ktoré si vyžadujú manipuláciu s hotovosťou. Ide o kľúčové opatrenie našej spoločnosti v záujme zabezpečenia ochrany Vás – našich zákazníkov a samozrejme aj z dôvodu ochrany a bezpečnosti našich kuriérov. Nakoľko pri dobierkových zásielkach nie je možné vyhnúť sa priamemu kontaktu „zákazník – kuriér“, bolo nutné, aby sme pristúpili k takémuto kroku. 

Uvedené bezpečnostné opatrenia sú v platnosti od dnes (16.03.2020) až do odvolania.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť prijala aj dôležité interné opatrenia, s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu: 

  • Pri vstupe na pracovisko sme zaviedli povinnú kontrolu merania telesnej teploty. 
  • Vo všetkých strediskách a v centrále spoločnosti zabezpečujeme denne dôslednú dezinfekciu priestorov.  
  • Kuriérov sme vybavili ochrannými rúškami, respirátormi, rukavicami a dezinfekčnými gélmi. 
  • Vodiči kamiónov, ktorí vstupujú do priestorov spoločnosti In Time sú povinní nosiť ochranné rúška a majú zákaz pohybovať sa v priestoroch stredísk a centrály spoločnosti. 
  • Všetkých kuriérov našej spoločnosti sme informovali o hygienických zásadách, ktoré odporúča dodržiavať Svetová zdravotnícka organizácia v záujme minimalizovať riziko nákazy.    

Veríme, že ako zodpovedná spoločnosť sme aj týmito opatreniami prispeli k zníženiu šírenia koronavírusu a žiadame Vás rovnako o ohľaduplnosť pri kontakte s našimi kuriérmi. Prevencia voči COVID -19 je jediný spôsob ako zastaviť jeho šírenie a preto vyzývame všetkých, aby pri kontakte s kuriérmi používali ochranné pomôcky (rúška, rukavice) a dbali na správne hygienické postupy. Uvedomujeme si, že vyššie uvedené opatrenia môžu obmedzovať predovšetkým Vás – našich zákazníkov. Sme však presvedčení, že je to v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia celej spoločnosti.

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám predovšetkým veľa zdravia.