FLORAVITA Sio

Kód: 584/100
€3,20 / ks €2,67 bez DPH €3,20 / 100 ml
Skladom
Variant

FLORAVITA Sio

 • Vyššia odolnosť rastlín voči hubovým chorobám a škodcom
 • Vytvára na rastlinách ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
 • Spevnenie bunkových stien - zvýšená odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
 • Spevnenie epidermy a zvýšenie pH na povrchu rastlín 
 • Inhibícia klíčenia spór a ich prerastanie do listov
 • Lepšie hospodárenie rastlín s vodou
 • Vyššia odolnosť rastlín v období dlhodobého sucha    
 • Zvýšená odolnosť rastlín voči mrazu

Detailné informácie

Podrobný popis

Použitie:

 • Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci kremík a feniklový olej
 • Zvyšuje odolnosť rastlín proti hubovým chorobám a vytvára ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
 • Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov z feniklu
 • Zvyšuje vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedejprostredníctvom synergických efektov účinných látok
 • Popri dusíku, fosfore a draslíku je efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme
 • Patrí medzi najkoncentrovanejšie,v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka
 • Určené pre vinič, bobuľoviny, zeleninu a ovocné stromy

 

Základná špecifikácia:

 • Kvapalné listové hnojivo vo forme koncentrátu je zdrojom všetkých troch základných rastlinných živín, kremíka vo vodorozpustnej forme a feniklovej silice
 • Je navrhnuté tak, aby zlepšovalo celkovú vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň zvyšovalo ich odolnosť proti hubovým chorobám tým, že na ich povrchu vytvára ochranný filmktorý zabráni vstupu a vývoju choroby, a tiež obmedzuje klíčenie spór, a ich prerastanie do listov
 • Zmes rastlinných výťažkov a olejov feniklu, ktoré zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedej prostredníctvom synergických efektov účinných látok
 • Spôsobuje zaschnutie mycélii múčnatky a plesni sivej
 • Redukuje infekčné podmienky pre pravú múčnatku
 • Popri dusíku, fosfore a draslíku, je efektívnym zdrojom kremíka v prijateľnej forme pre rastlinu.

 

Obsah biogénnych prvkov:

 • Obsah dusíka (ako N): min. 3,0 hmot.%, obvykle 3,75 hmot.%
 • Obsah fosforu (ako P2O3): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,0 hmot.%
 • Obsah draslíka (ako K2O): min. 10,0 hmot.%, obvykle 11,0 hmot.%
 • Obsah kremíka (ako SiO2): min. 8,5 hmot.%, obvykle 9,0 hmot.%
 • Obsahuje feniklový olej
 • Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike

 

Výhody použitia:

 1. Priaznivo ovplyvňuje príjem a transport kyslíka koreňovým systémom rastlín
 2. Zlepšuje príjem makro a mikro živín a procesy fotosyntézy
 3. Kremík obsiahnutý v hnojive priaznivo ovplyvňuje syntézu lignínu v rastlinách
 4. Zlepšuje opelivosť a vitalitu rastlín
 5. Zvyšuje odolnosť rastlín voči toxickým prvkom – znižuje sa príjem sodíka a priaznivo ovplyvňuje odolnosť rastlín voči ich zasoleniu
 6. Má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu  
 7. Vhodný pre ekologické spôsoby pestovania rastlín

 

Použitie a dávkovanie:

 • Je určené pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu
 • Je možné ho však použiť tiež na hnojenie pôdy a v súvislosti s bezpôdnym – hydroponickým pestovaním rastlín
 • Používa sa vždy po predchádzajúcom zriedení s vodou
 • Nie je možné ho používať v kyslo reagujúcich zmesiach!
 • Pre listovú aplikáciu najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal
 • Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C
 • Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín nadzemnou časťou rastlín nižší
 • Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno
 • Vo všeobecnosti možno odporučiť dávku 80 až 100 ml na plochu 100 m2(1 ár) v koncentrácii 0,3 až 0,6% (23 ml až 46 ml do 10l vody)
 • Postrek je vhodné opakovať každé 2 týždne
 • Hnojivo možno používať tiež na koreňovú zálievku, a to vo forme roztoku obsahujúceho 20 až 50 ml koncentrátu na 10 litrov zálievky
 • S cieľom zvýšiť odolnosť sadeníc je účelné tieto počas aktívneho rastu ošetriť dvakrát za týždeň postrekom roztoku, obsahujúcim 1-3 ml koncentrátu v 1 litri vody
 • Vinič – múčnatka, pleseň sivá
 • Jahody, ríbezle, egreše – múčnatka americká, pleseň sivá
 • Zelenina, okrasné rastliny - múčnatka
 • Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať z dôvodu obnovenia ochranného filmu proti chorobám a škodcom

 

Miešateľnosť:

 • Prípravok je neobmedzene miešateľný s vodou
 • Jeho miešateľnosť s kvapalnými hnojivami a prípravkami určenými na ochranu rastlín je však značne obmedzená, a je nevyhnutné ju vždy vopred odskúšať!
 • Hnojivo nemožno miešať najmä s kyslo reagujúcimi látkami!

 

Aplikácia:
    

 • Podľa dĺžky infekčného tlaku ošetrovať v intervaloch 7-10 dní
 • 2 ošetrenia pred kvetom
 • 3-4 ošetrenia po kvete (počas hlavného infekčného tlaku), odstup medzi ošetreniami 7-10 dní
 • Odporúčaná aplikácia vo večerných hodinách alebo pri zamračenej oblohe, nie pri intenzívnom slnečnom žiarení

 

Ochranná lehota:

 • 0 dní

 

Význam kremíka pre rastliny:

 • O úlohe kremíka vo fyziológii rastlín sa donedávna vedelo len veľmi málo – kremík nepatril medzi prvky významné z pohľadu výživy rastlín.
 • Narastajúci záujem poľnohospodárskeho výskumu i výrobnej praxe o aplikáciu kremíka možno dokumentovať tiež tým, že v septembri 1999 sa vo Fort Lauderdale na Floride (USA) konala trojdenná konferencia na tému „Silicon in Agriculture“
 • Obsah kremíka v rastlinách sa pohybuje : 0,1 – 10 % v sušine ( pre porovnanie v prípade dusíka : 0,5-6 %, fosforu : 0,15 – 0,5 %, draslíka : 0,8-8 %, vápnika : 0,1- 6%, železa : 20-600 ppm, bóru : 0,2-800 ppm )
 • Príjem kremíka niektorými rastlinami je výrazne vyšší než v prípade niektorých používaných rastlinných živín – napr. príjem kremíka ryžou je cca o 108 % vyšší v porovnaní s dusíkom
 • Na aplikáciu kremíka zvlášť dobre reagujú : ryža, jačmeň, ovos, pšenica, slnečnica, kukurica, okurky, cukrová trstina, bôb, fazuľa a trávy  – u týchto rastlín bol tiež analyticky zistený vysoký obsah kyseliny kremičitej v pletivách
 • Aplikáciou kremíka sa dosahuje významného spevnenia epidermu a zvyšuje sa pH na povrchu listov, čím sa inhibuje klíčenie spór a ich prerastanie do listov
 • Priaznivo ovplyvňuje hospodárenie rastlín s vodou a ovplyvňuje transpiráciu
 • Viacerí autori upozorňujú na priaznivý vplyv prihnojenia rastlín kremíkom a na odolnosť takto ošetrených rastlín v období dlhodobého sucha
 • Kremík zvyšuje odolnosť rastlín voči ich vädnutiu (dekoratívne rastliny určené na rez )a zvyšuje odolnosť rastlín voči mrazu
 • Prítomnosť kremíka priaznivo ovplyvňuje transport a príjem kyslíka koreňovým systémom rastlín (Horst,W.J. – Marchschner,H. : Plant and Soil 50,287-303,1978, Vorm,vander,P.D.J. – Diest van A.: Plant and Soil 52, 12-29, 1979 ).
 • Kremík priaznivo ovplyvňuje príjem makro a mikro živín a fotosyntézu u rastlín prihnojených kremíkom bol zistený o 50 % vyšší obsah chlorofylu boli výrazne zelenšie, a listová plocha bola významne väčšia.
 • Tiež napr. pri hydroponickom pestovaní uhoriek ( 10 – 100 mg SiO2 / liter ): dospelé listy boli tmavo-zelené, boli hrubšie (vyššia váha na jednotku plochy listu)
 • Výrazne sa zvýšil obsah chlorofylu v listoch, preukazne sa zvýšila váha koreňov
 • Významne sa zvýšila odolnosť voči múčnatke (Sphaerotheca fuliginea)
 • Kremík u väčšiny rastlín spevňuje bunkové steny – zvyšuje odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
 • Rastliny, u ktorých bola zabezpečená dostatočná výživa kremíkom boli odolnejšie voči tlaku fungicídnych a insekticídnych patogénov ( Miyake, Y.-Takahashi, E. : Soil Sci.Plant Nutr. 24, 175-189, 1978, Coors, J.G. : Plant and Soil, 1987 )
 • V obilninárstve sa aplikáciou vhodnej formy kremíka dosahuje významné zníženie množstva aplikovaných fungicídov
 • Literatúra uvádza, že v porovnaní s kontrolou sa dosahuje pri ošetrení rastlín vhodnou formou kremíka v priemere asi o tretinu nižšia chorobnosť ošetrených rastlín 
 • Pestovatelia uhoriek a ruží poukazujú na zvýšenú odolnosť rastlín foliárne prihnojených kremíkom voči múčnatke (tiež prídavok 100 ppm SiO2 do živného roztoku znížilo počet kolónií múčnatky)
 • Kyselina kremičitá, podobne ako kyselina boritá, reaguje s o-fenolmi, ktoré sú prekurzormi v biosyntéze lignínu, pričom sa vytvárajú mono-,di-, alebo i polymérne  komplexy kremíka – je preto pravdepodobné, že kremík zohráva úlohu pri syntéze  lignínu
 • Foliárna výživa rastlín vodorozpustnými formami kremíka sa odporúča ako preventívny prostriedok na zvýšenie odolnosti rastlín voči múčnatke  viničovej  (Oidium tuckeri) , pliesni šedej – botrytíde ( Bottrytis cinerea ), červenej spále viniča (Ascomycetes ) a bielej hnilobe na vinnej réve
 • Aplikácia kremíka sa v zámorí ( USA, Austrália ) bežne využíva ako preventívna ochrana proti múčnatke a ďalším chorobám, pri pestovaní plodovej zeleniny (hlavne uhoriek ), hlavne v skleníkoch
 • Už v roku 1934 boli publikované priaznivé výsledky s použitím kremíka súvislosti s ochranou pšenice proti múčnatke
 • Bol preukázaný priaznivý efekt výživy kremíkom na opelivosť  viacerých druhov rastlín
 • Pri dostatočnej výžive rastlín kremíkom sa dosahuje lepšia tolerancia rastlín na extrémy v zásobovaní mangánom a železom - (hlavne v súvislosti s obsahom Fe a Mn v používanej zálievkovej vode )
 • Kremík zvyšuje toleranciu rastlín voči toxickým prvkom (napr. znižuje sa príjem sodíka)
 • U hydroponicky pestovaných rastlín bola zistená vyššia odolnosť rastlín voči ich zasolenosti


Význam kremíka pre teplokrvných živočíchov

 • V tele dospelého človeka je priemerne 1,4 g kremíka väčšinou vo forme oxidu kremičitého a jeho nedostatok má za následok chorobné zmeny v organizme
 • Kremík sa podieľa na elasticite kože, svalov, cievnych stien, fibrínu, vlasov a nechtov
 • Kremík sa zúčastňuje na tvorbe chrupaviek, kostí a placenty
 • Kyselina kremičitá je súčasťou tkanív, znižuje priepustnosť cievnych stien, vlásočníc, čím bráni vzniku modrín
 • Cievne steny sú elastickejšie, čo zabraňuje tvorbe trhlín a artérie znášajú preto i vyššie hladiny lipidov (cholesterolu) – tento priaznivý účinok kremíka na srdce potvrdzujú aj výskumy v Anglicku, USA a Fínsku - obyvatelia žijúci v oblastiach s vyšším obsahom kremíka vo vode (cca 17 mg Si v litri) trpia menej koronárnymi ochoreniami, a tiež je tam nižšia úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia.
 • Hliník prítomný v pitnej vode podporuje vznik a priebeh Alzheimerovej choroby – ak je však vo vode prítomný kremík ( cca 10 mg Si v litri ) je rezorpcia nežiadúceho hliníka znížená
 • Kremík priamo ovplyvňuje rast – pôsobí pri budovaní kostí ako iniciátor procesov mineralizácie 
 • V procese regenerácie zlomených kostí je v nich až 50-násobný nárast obsahu kremíka
 • Kremík ovplyvňuje rast zdravých a krásnych vlasov, nechtov, zubov a pokožky – často sa preto nazýva ako prvok krásy 
 • Denná potreba kremíka pre dospelého človeka sa uvádza ako 10 – 100 mg. Zvýšený príjem kremíka sa odporúča v tehotenstve, v období íntenzívneho rastu a tiež v starobe
 • Kremík sa z potravy ťažko vstrebáva kvoli veľmi nízkej rozpustnosti jeho zlúčenín – zdrojom kremíka sú predovšetkým rastliny a pitná voda
 • Fenikel / Foeniculum vulgare / je vytrvalou bylinou, dorastajúcou do výšky asi 1,5 m, ktorá pochádza zo Stredomoria
 • Z plodov feniklu je možné izolovať silicu, ktorej podstatu ( až 60 % ) tvorí anetol, pričom obsahuje tiež α-fellandren, D-limonen, fenchol, chavicylmetyléter a kamfén
 • Tento éterický olej sa používa predovšetkým pri výrobe kozmetiky - (zubné pasty, ústne vody, voňavky) a pri výrobe likérov, a v súvislosti so špeciálnou potravinárskou výrobou
 • V súvislosti s čoraz významnejším využívaním biologickej ochrany rastlín a postupnou náhradou syntetických pesticídov odborná literatúra preukázala fungicídnu, baktericídnu a tiež insekticídnu účinnosť feniklovej silice
 • Feniklová silica je tiež súčasťou niektorých repelentných prípravkov, ktoré slúžia na odpudzovanie bodavého hmyzu - okrem iného je účinná i na odpudzovanie kliešťov
 • Postrek nie je vhodné pripravovať do zásoby!
 • Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie                 

Dodatočné parametre

Kategória: Biologické postreky
Záruka: 2 roky
Účinná zložka: Feniklový olej

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.