FLORAVITA Sio

Kód: 584/100
Novinka
Značka: FLORASERVIS
€2,80 / ks €2,33 bez DPH
Skladom
Variant

FLORAVITA Sio

 • Vyššia odolnosť rastlín voči hubovým chorobám a škodcom
 • Vytvára na rastlinách ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
 • Spevnenie bunkových stien - zvýšená odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
 • Spevnenie epidermy a zvýšenie pH na povrchu rastlín 
 • Inhibícia klíčenia spór a ich prerastanie do listov
 • Lepšie hospodárenie rastlín s vodou
 • Vyššia odolnosť rastlín v období dlhodobého sucha    
 • Zvýšená odolnosť rastlín voči mrazu

Detailné informácie

Podrobný popis

Použitie:

 • Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci kremík a feniklový olej
 • Zvyšuje odolnosť rastlín proti hubovým chorobám a vytvára ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
 • Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov z feniklu
 • Zvyšuje vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedejprostredníctvom synergických efektov účinných látok
 • Popri dusíku, fosfore a draslíku je efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme
 • Patrí medzi najkoncentrovanejšie,v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka
 • Určené pre vinič, bobuľoviny, zeleninu a ovocné stromy

 

Základná špecifikácia:

 • Kvapalné listové hnojivo vo forme koncentrátu je zdrojom všetkých troch základných rastlinných živín, kremíka vo vodorozpustnej forme a feniklovej silice
 • Je navrhnuté tak, aby zlepšovalo celkovú vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň zvyšovalo ich odolnosť proti hubovým chorobám tým, že na ich povrchu vytvára ochranný filmktorý zabráni vstupu a vývoju choroby, a tiež obmedzuje klíčenie spór, a ich prerastanie do listov
 • Zmes rastlinných výťažkov a olejov feniklu, ktoré zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedej prostredníctvom synergických efektov účinných látok
 • Spôsobuje zaschnutie mycélii múčnatky a plesni sivej
 • Redukuje infekčné podmienky pre pravú múčnatku
 • Popri dusíku, fosfore a draslíku, je efektívnym zdrojom kremíka v prijateľnej forme pre rastlinu.

 

Obsah biogénnych prvkov:

 • Obsah dusíka (ako N): min. 3,0 hmot.%, obvykle 3,75 hmot.%
 • Obsah fosforu (ako P2O3): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,0 hmot.%
 • Obsah draslíka (ako K2O): min. 10,0 hmot.%, obvykle 11,0 hmot.%
 • Obsah kremíka (ako SiO2): min. 8,5 hmot.%, obvykle 9,0 hmot.%
 • Obsahuje feniklový olej
 • Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike

 

Výhody použitia:

 1. Priaznivo ovplyvňuje príjem a transport kyslíka koreňovým systémom rastlín
 2. Zlepšuje príjem makro a mikro živín a procesy fotosyntézy
 3. Kremík obsiahnutý v hnojive priaznivo ovplyvňuje syntézu lignínu v rastlinách
 4. Zlepšuje opelivosť a vitalitu rastlín
 5. Zvyšuje odolnosť rastlín voči toxickým prvkom – znižuje sa príjem sodíka a priaznivo ovplyvňuje odolnosť rastlín voči ich zasoleniu
 6. Má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu  
 7. Vhodný pre ekologické spôsoby pestovania rastlín

 

Použitie a dávkovanie:

 • Je určené pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu
 • Je možné ho však použiť tiež na hnojenie pôdy a v súvislosti s bezpôdnym – hydroponickým pestovaním rastlín
 • Používa sa vždy po predchádzajúcom zriedení s vodou
 • Nie je možné ho používať v kyslo reagujúcich zmesiach!
 • Pre listovú aplikáciu najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal
 • Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C
 • Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín nadzemnou časťou rastlín nižší
 • Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno
 • Vo všeobecnosti možno odporučiť dávku 80 až 100 ml na plochu 100 m2(1 ár) v koncentrácii 0,3 až 0,6% (23 ml až 46 ml do 10l vody)
 • Postrek je vhodné opakovať každé 2 týždne
 • Hnojivo možno používať tiež na koreňovú zálievku, a to vo forme roztoku obsahujúceho 20 až 50 ml koncentrátu na 10 litrov zálievky
 • S cieľom zvýšiť odolnosť sadeníc je účelné tieto počas aktívneho rastu ošetriť dvakrát za týždeň postrekom roztoku, obsahujúcim 1-3 ml koncentrátu v 1 litri vody
 • Vinič – múčnatka, pleseň sivá
 • Jahody, ríbezle, egreše – múčnatka americká, pleseň sivá
 • Zelenina, okrasné rastliny - múčnatka
 • Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať z dôvodu obnovenia ochranného filmu proti chorobám a škodcom

 

Miešateľnosť:

 • Prípravok je neobmedzene miešateľný s vodou
 • Jeho miešateľnosť s kvapalnými hnojivami a prípravkami určenými na ochranu rastlín je však značne obmedzená, a je nevyhnutné ju vždy vopred odskúšať!
 • Hnojivo nemožno miešať najmä s kyslo reagujúcimi látkami!

 

Aplikácia:
    

 • Podľa dĺžky infekčného tlaku ošetrovať v intervaloch 7-10 dní
 • 2 ošetrenia pred kvetom
 • 3-4 ošetrenia po kvete (počas hlavného infekčného tlaku), odstup medzi ošetreniami 7-10 dní
 • Odporúčaná aplikácia vo večerných hodinách alebo pri zamračenej oblohe, nie pri intenzívnom slnečnom žiarení

 

Ochranná lehota:

 • 0 dní

 

Význam kremíka pre rastliny:

 • O úlohe kremíka vo fyziológii rastlín sa donedávna vedelo len veľmi málo – kremík nepatril medzi prvky významné z pohľadu výživy rastlín.
 • Narastajúci záujem poľnohospodárskeho výskumu i výrobnej praxe o aplikáciu kremíka možno dokumentovať tiež tým, že v septembri 1999 sa vo Fort Lauderdale na Floride (USA) konala trojdenná konferencia na tému „Silicon in Agriculture“
 • Obsah kremíka v rastlinách sa pohybuje : 0,1 – 10 % v sušine ( pre porovnanie v prípade dusíka : 0,5-6 %, fosforu : 0,15 – 0,5 %, draslíka : 0,8-8 %, vápnika : 0,1- 6%, železa : 20-600 ppm, bóru : 0,2-800 ppm )
 • Príjem kremíka niektorými rastlinami je výrazne vyšší než v prípade niektorých používaných rastlinných živín – napr. príjem kremíka ryžou je cca o 108 % vyšší v porovnaní s dusíkom
 • Na aplikáciu kremíka zvlášť dobre reagujú : ryža, jačmeň, ovos, pšenica, slnečnica, kukurica, okurky, cukrová trstina, bôb, fazuľa a trávy  – u týchto rastlín bol tiež analyticky zistený vysoký obsah kyseliny kremičitej v pletivách
 • Aplikáciou kremíka sa dosahuje významného spevnenia epidermu a zvyšuje sa pH na povrchu listov, čím sa inhibuje klíčenie spór a ich prerastanie do listov
 • Priaznivo ovplyvňuje hospodárenie rastlín s vodou a ovplyvňuje transpiráciu
 • Viacerí autori upozorňujú na priaznivý vplyv prihnojenia rastlín kremíkom a na odolnosť takto ošetrených rastlín v období dlhodobého sucha
 • Kremík zvyšuje odolnosť rastlín voči ich vädnutiu (dekoratívne rastliny určené na rez )a zvyšuje odolnosť rastlín voči mrazu
 • Prítomnosť kremíka priaznivo ovplyvňuje transport a príjem kyslíka koreňovým systémom rastlín (Horst,W.J. – Marchschner,H. : Plant and Soil 50,287-303,1978, Vorm,vander,P.D.J. – Diest van A.: Plant and Soil 52, 12-29, 1979 ).
 • Kremík priaznivo ovplyvňuje príjem makro a mikro živín a fotosyntézu u rastlín prihnojených kremíkom bol zistený o 50 % vyšší obsah chlorofylu boli výrazne zelenšie, a listová plocha bola významne väčšia.
 • Tiež napr. pri hydroponickom pestovaní uhoriek ( 10 – 100 mg SiO2 / liter ): dospelé listy boli tmavo-zelené, boli hrubšie (vyššia váha na jednotku plochy listu)
 • Výrazne sa zvýšil obsah chlorofylu v listoch, preukazne sa zvýšila váha koreňov
 • Významne sa zvýšila odolnosť voči múčnatke (Sphaerotheca fuliginea)
 • Kremík u väčšiny rastlín spevňuje bunkové steny – zvyšuje odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
 • Rastliny, u ktorých bola zabezpečená dostatočná výživa kremíkom boli odolnejšie voči tlaku fungicídnych a insekticídnych patogénov ( Miyake, Y.-Takahashi, E. : Soil Sci.Plant Nutr. 24, 175-189, 1978, Coors, J.G. : Plant and Soil, 1987 )
 • V obilninárstve sa aplikáciou vhodnej formy kremíka dosahuje významné zníženie množstva aplikovaných fungicídov
 • Literatúra uvádza, že v porovnaní s kontrolou sa dosahuje pri ošetrení rastlín vhodnou formou kremíka v priemere asi o tretinu nižšia chorobnosť ošetrených rastlín 
 • Pestovatelia uhoriek a ruží poukazujú na zvýšenú odolnosť rastlín foliárne prihnojených kremíkom voči múčnatke (tiež prídavok 100 ppm SiO2 do živného roztoku znížilo počet kolónií múčnatky)
 • Kyselina kremičitá, podobne ako kyselina boritá, reaguje s o-fenolmi, ktoré sú prekurzormi v biosyntéze lignínu, pričom sa vytvárajú mono-,di-, alebo i polymérne  komplexy kremíka – je preto pravdepodobné, že kremík zohráva úlohu pri syntéze  lignínu
 • Foliárna výživa rastlín vodorozpustnými formami kremíka sa odporúča ako preventívny prostriedok na zvýšenie odolnosti rastlín voči múčnatke  viničovej  (Oidium tuckeri) , pliesni šedej – botrytíde ( Bottrytis cinerea ), červenej spále viniča (Ascomycetes ) a bielej hnilobe na vinnej réve
 • Aplikácia kremíka sa v zámorí ( USA, Austrália ) bežne využíva ako preventívna ochrana proti múčnatke a ďalším chorobám, pri pestovaní plodovej zeleniny (hlavne uhoriek ), hlavne v skleníkoch
 • Už v roku 1934 boli publikované priaznivé výsledky s použitím kremíka súvislosti s ochranou pšenice proti múčnatke
 • Bol preukázaný priaznivý efekt výživy kremíkom na opelivosť  viacerých druhov rastlín
 • Pri dostatočnej výžive rastlín kremíkom sa dosahuje lepšia tolerancia rastlín na extrémy v zásobovaní mangánom a železom - (hlavne v súvislosti s obsahom Fe a Mn v používanej zálievkovej vode )
 • Kremík zvyšuje toleranciu rastlín voči toxickým prvkom (napr. znižuje sa príjem sodíka)
 • U hydroponicky pestovaných rastlín bola zistená vyššia odolnosť rastlín voči ich zasolenosti


Význam kremíka pre teplokrvných živočíchov

 • V tele dospelého človeka je priemerne 1,4 g kremíka väčšinou vo forme oxidu kremičitého a jeho nedostatok má za následok chorobné zmeny v organizme
 • Kremík sa podieľa na elasticite kože, svalov, cievnych stien, fibrínu, vlasov a nechtov
 • Kremík sa zúčastňuje na tvorbe chrupaviek, kostí a placenty
 • Kyselina kremičitá je súčasťou tkanív, znižuje priepustnosť cievnych stien, vlásočníc, čím bráni vzniku modrín
 • Cievne steny sú elastickejšie, čo zabraňuje tvorbe trhlín a artérie znášajú preto i vyššie hladiny lipidov (cholesterolu) – tento priaznivý účinok kremíka na srdce potvrdzujú aj výskumy v Anglicku, USA a Fínsku - obyvatelia žijúci v oblastiach s vyšším obsahom kremíka vo vode (cca 17 mg Si v litri) trpia menej koronárnymi ochoreniami, a tiež je tam nižšia úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia.
 • Hliník prítomný v pitnej vode podporuje vznik a priebeh Alzheimerovej choroby – ak je však vo vode prítomný kremík ( cca 10 mg Si v litri ) je rezorpcia nežiadúceho hliníka znížená
 • Kremík priamo ovplyvňuje rast – pôsobí pri budovaní kostí ako iniciátor procesov mineralizácie 
 • V procese regenerácie zlomených kostí je v nich až 50-násobný nárast obsahu kremíka
 • Kremík ovplyvňuje rast zdravých a krásnych vlasov, nechtov, zubov a pokožky – často sa preto nazýva ako prvok krásy 
 • Denná potreba kremíka pre dospelého človeka sa uvádza ako 10 – 100 mg. Zvýšený príjem kremíka sa odporúča v tehotenstve, v období íntenzívneho rastu a tiež v starobe
 • Kremík sa z potravy ťažko vstrebáva kvoli veľmi nízkej rozpustnosti jeho zlúčenín – zdrojom kremíka sú predovšetkým rastliny a pitná voda
 • Fenikel / Foeniculum vulgare / je vytrvalou bylinou, dorastajúcou do výšky asi 1,5 m, ktorá pochádza zo Stredomoria
 • Z plodov feniklu je možné izolovať silicu, ktorej podstatu ( až 60 % ) tvorí anetol, pričom obsahuje tiež α-fellandren, D-limonen, fenchol, chavicylmetyléter a kamfén
 • Tento éterický olej sa používa predovšetkým pri výrobe kozmetiky - (zubné pasty, ústne vody, voňavky) a pri výrobe likérov, a v súvislosti so špeciálnou potravinárskou výrobou
 • V súvislosti s čoraz významnejším využívaním biologickej ochrany rastlín a postupnou náhradou syntetických pesticídov odborná literatúra preukázala fungicídnu, baktericídnu a tiež insekticídnu účinnosť feniklovej silice
 • Feniklová silica je tiež súčasťou niektorých repelentných prípravkov, ktoré slúžia na odpudzovanie bodavého hmyzu - okrem iného je účinná i na odpudzovanie kliešťov
 • Postrek nie je vhodné pripravovať do zásoby!
 • Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie                 

Dodatočné parametre

Kategória: Biologické postreky
Záruka: 2 roky
Účinná zložka: Feniklový olej

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie