Piadivky

2 položiek celkom
Lepinox plus
Novinka Tip
od €5,42 bez DPH
od €6,50

LEPINOX PLUS proti húseniciam Bakteriálny insekticíd Lepinox patrí do novej generácie prípravkov S účinnou látkou Bacillus thuringiensis Túto...

Kód: 214/3X1
Lepové pásy na kmene stromov
Tip
€2,08 bez DPH
€2,50

Lepiace pásy na kmene stromov Lepiace pásy okolo kmeňov ovocných stromov Ochráňte svoj ovocný strom proti obalovačom, piadivkám, mravcom a voškám Ochranný...

Kód: 160/2ME

Piadivka jesenná (Operophtera brumata) a piadivka zimná (Erannis defoliaria)
Koncom septembra až začiatkom októbra možno pozorovať na ovocných drevinách
piadivku jesennú a piadivku zimnú. Obaja škodcovia majú len jednu generáciu za rok. Larvy
piadivky jesennej, ako aj piadivky zimnej, sa môžu živiť takmer na všetkých druhoch rôznych
ovocných a listnatých stromov a krov. Podľa niektorých autorov sa nemôžu rozvíjať na
broskyni obyčajnej.
Jedným z najbežnejších a najvýznamnejších škodcov ovocných a zároveň aj okrasných
listnatých drevín vo všetkých oblastiach je piadivka jesenná. Samičky, ktoré sú menšie ako
polovica dĺžky tela, majú hnedosivé krídla s dvomi tmavšími pásikmi. Farba predných krídiel
samčekov je žltosivá s hnedou kresbou. Pre zadný pár krídiel je typické žltkastobiele sfarbenie.
Základným rozpoznávacím znakom samičiek je to, že majú v porovnaní so samčekmi
zakrpatené krídla a preto dokážu len liezť. Hlava, spolu s telom je hnedá. Húsenice sú
žltozelené a po bokoch majú svetlejšie pásiky. Škodca prezimuje v štádiu vajíčka, ktoré je
pomarančovožlté. K liahnutiu dochádza skoro na jar v období pučania stromov. Zo začiatku sú
pozorované len nepatrné škody, ktoré je možno ľahko prehliadnuť. Staršie húsenice už však
skonzumujú pomerne väčšie množstvo potravy, pri silnejšom napadnutí môžu spôsobiť
holožer. Liahnutie dospelých jedincov nastáva v mesiaci október. Odhadovaný počet
nakladených vajíčok samičkou je zhruba 300. Typickými prejavmi napadnutia stromov
piadivkou jesennou sú vyžraté puky, obžraté mladé listy a kvety. Symptómy sa prejavujú aj
na plodoch, ktoré po napadnutí majú vyžratý obsah, niekedy až po jadro. Súkvetia, ako aj listy
sú spradené pavučinami.
Piadivka zimná, ktorá sa len ojedinele objavuje vo väčšom množstve, je rozšírená
v Európe, Ázii až po Ďaleký východ. Typická je hnedočervenými húsenicami, ktoré požierajú
listy alebo rastúce plody v korunách stromov. Húsenica dorastá do dĺžky približne 30 – 35
mm. Samičky sú bezkrídle, bieložlté, na chrbte sú sivo sfarbené s čiernymi škvrnami. Naopak
samček má krídla bledožltej farby, pričom na predných krídlach sú zvyčajne dva tmavé pásy.
Pre zadné krídla samčekov je typická tmavšia malá bodka, ktorá sa nachádza v ich prednej časti.
Na okrajoch krídel sa nachádza tmavší lem. Hlava, spolu s hruďou škodcu, má podobnú farbu
ako krídla. Farba vajíčok sa postupne mení zo žltobielej na tmavú. Prezimovanie piadivky
zimnej prebieha v štádiu vajíčka. Po vyliahnutí sa larvy živia na rozvíjajúcich pukoch, listoch
a mladých plodoch vyššie spomenutých hostiteľských rastlín. Postupom času larvy dospievajú
(koncom júna, až na začiatku júla) a presúvajú sa do pôdy, kde sa zakukľujú. V septembri
dochádza k vyliahnutiu motýľov, ktoré lietajú v noci. Ak teploty prostredia príliš neklesnú,
môžeme pozorovať výskyt motýľov až do decembra. Samičky v korunách stromov kladú
vajíčka buď v malých skupinách alebo jednotlivo na vetvičkách, pričom jedna samička dokáže
naklásť až 400 vajíčok. Sprievodnými znakmi napadnutia vyhľadávaných druhov hostiteľských
rastlín sú nepravidelné výhryzky, ktoré sa nachádzajú na pukoch, listoch, prípadne mladých
plodoch. Listy však nie sú spradené pavučinami. Škodca môže spôsobovať holožery
stromov.
Proti piadivkám môžeme zasiahnuť práve v tomto období. Dospelé piadivky sa
liahnu v septembri až októbri a keďže samičky majú zakrpatené krídla, do korún stromov, kde
kladú vajíčka, musia vyliezť po kmeňoch. Preto sa odporúča v tomto období umiestniť na
kmene hostiteľských stromov lepové pásy, vďaka ktorým zabezpečíme ich odchyt. Výsledok
bude spočívať v zabránení nakladenia vajíčok a predchádzaniu jarným škodám, ktoré môžu
vyliahnuté húsenice spôsobiť. Lepové pásy je vhodné nechať umiestnené na stromoch do
februára. Okrem lepových pásov možno využiť Stromset alebo lep Chemstop-ecofix. Lepidlo
je vhodnejšie natierať na nepremokavý papier v šírke zhruba 10 cm. Aplikácia lepidla priamo
na kmeň sa neodporúča. Nakoľko samičky môžu klásť vajíčka na kmene stromov pod lepové
pásy, je vhodné kmeň pred umiestnením ošetriť vhodnými insekticídnymi prípravkami,
alebo očistiť kôru stromov pod lepovými pásmi.
Aplikáciu chemických látok je vhodné urobiť na jar po vypučaní stromov alebo pred
kvitnutím, resp. hneď po kvitnutí. Početnosť lariev znižuje vypustenie hydiny v záhradách
v mesiacoch máj a jún. Larvy v tomto období zaliezajú do pôdy, aby sa zakuklili. V priebehu
vegetačného obdobia sa používajú prípravky, ktoré spôsobujú zníženie výskytu húseníc
motýľov. Z povolených prípravkov možno proti piadivkám na jabloniach, dube a lesných
drevinácha proti piadivke jesennej na všetkých ovocných stromoch použiť Biobit
XL.

Zdroj: ÚKSÚP