Stolbur rajčiaka

Stolbur rajčiaka (Tomato stolbur phytoplasma)


Stolbur, ako hospodársky veľmi nebezpečné ochorenie, napáda nielen rajčiak jedlý,
ale aj papriku ročnú, zemiak, pupenec roľný a mnohé ďalšie druhy, ktoré patria do čeľade
ľuľkovitých (Solanaceae), prýštecovitých (Euphorbiaceae), mrkvovitých (Daucaceae)
a kukučinovitých (Cuscutaceae). Stolbur je najviac zastúpený predovšetkým v južnejších,
teplejších a suchších oblastiach strednej a južnej Európy. V rámci Slovenskej republiky
taktiež predstavuje hospodársky významný patogén v najteplejších, južných oblastiach,
pričom v niektorých rokoch môže spôsobiť pri skorých infekciách až 100 %-nú stratu úrody
na rajčiakoch.
Pôvodcom ochorenia je fytoplazma, ktorú prenášajú viaceré druhy cikádiek,
z ktorých najvýznamnejšia je žilnatka vírusonosná (Hyalesthes obsoletus). Za zdroj infekcie
sa najčastejšie považuje pupenec roľný a ďatelina lúčna. Patogén nie je prenosný
mechanicky a ani semenom.
Prvotné príznaky ochorenia možno pozorovať na všetkých nadzemných orgánoch
napadnutých rastlín, nakoľko na rajčiakoch dochádza k výrazným zmenám. Vrcholky
rastlín sú chlorotické, majú skrátené internódiá a vertikálnejší rast. Listy, ktorých počet je
zredukovaný, postupne zakrpatievajú, tuhnú a okraje sa stáčajú nahor. Sprievodným javom
môže byť aj výskyt deformácie listov alebo ich neprirodzené postavenie. Dochádza
k redukcii všetkých orgánov. Súkvetie je výrazne vzpriamené, kalichy sú zväčšené, často
zrastené, slabo fialovo sfarbené. Zvýšená je tvorba adventívnych korienkov. Napadnuté plody
sú zakrpatené, zdrevnatené, bez chuti a zle vyfarbené. Pre semená rastlín je typické
zakrpatenie a nedozrievanie.
K preventívnej ochrane pred výskytom stolburu patrí predovšetkým likvidácia burín,
ktoré môžu byť potencionálnym rezervoárom choroby. Ďalšími opatreniami je ničenie
škodlivých prenášačov a v neposlednom rade aj pestovanie odrôd, ktoré sú voči stolburu
odolnejšie. Vedľajší účinok proti cikádkam majú aj niektoré
prípravky proti voškám, prípadne proti pásavke zemiakovej. Pred začatím ošetrovania rastlín
je potrebné pozorovať výskyt cikádiek.

Zdroj: ÚKSÚP – OOR

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.