Vlnačka krvavá

1 položiek celkom
Lepové doštičky na záhradných škodcov
Tip
Skladom
Kód: 157/6KS
€2,92 bez DPH
€3,50

Žlté lepové doštičky do skleníkov, zimných záhrad, záhrad a na polia. pre signalizáciu a odchyt škodcov. Vynikajúca  biologická ochrana a signalizácia. Nesmie...

Kód: 157/6KS

Vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum)
Vlnačka krvavá prioritne škodí na jabloni domácej, no v súčasnosti sa s ňou môžeme
stretnúť aj na okrasných rastlinách, ktoré sú z rodu skalník (Cotoneaster), hlohyňa
(Pyracantha), hloh (Crataegus) a jarabina (Sorbus). Pôvodnou oblasťou výskytu vlnačky
krvavej je Severná Amerika. V Európe monitorujeme škodcu už od začiatku 19. storočia,
pričom zavlečený bol pravdepodobne dovozom stromčekov pôvodom z USA. Prvotný výskyt
škodcu v Európe evidovalo Nemecko, neskôr sa rozšíril prakticky do celej Európy, až prenikol
na Kaukaz. V podmienkach Slovenskej republiky sa vyskytuje najmä v teplejších, južných
oblastiach v období suchších rokov.
K prvým symptomatickým prejavom prítomnosti vlnačky krvavej patrí tvorba bieleho
voskového vlákna na výhonkoch, vetvičkách a puklinách kôry. Neskôr sa môžeme stretnúť
s tvorbou nádorov rôznej veľkosti, pričom kôra nad nádormi praská. V týchto miestach nádorov
pozorujeme kolónie vošiek pokryté hustými bielymi voskovými vláknami. Ak takúto kolóniu
rozmliaždime medzi prstami, zostane nám červenskastá šťava, ktorá je podobná krvi. Škodca
sa nevyskytuje na listoch hostiteľských rastlín. Po napadnutí konáre pomaly usychajú, stromy
môžu krpatieť až odumierať, a to najmä ak sú nedostatočne hnojené. Sekundárne môžu byť
stromy infikované drevnými hubami, ktoré môžu zhoršiť zdravotný stav napadnutých
hostiteľských rastlín.

Škodca prezimuje ako larva 1. alebo 2. vývinového stupňa na strome ukrytá v trhlinách
kôry alebo v zemi na báze kmeňa hostiteľskej rastliny. V priebehu zimného obdobia sú larvy
bez vytvoreného bieleho vlákna. Takto sa stávajú larvy menej nápadné. Na jar, kedy sa larvy
sťahujú zo svojich zimných úkrytov na vhodné miesta na kôre, začínajú postupne vytvárať
nápadné biele vlákna. Práve v nich sa postupne objavujú okrídlené samičky, ktoré sa rozletujú
do okolitého prostredia.
Populačná hustota vlnačky krvavej kolíše v priebehu sezóny s maximom v mája až júni.
Neskôr dochádza k poklesu až do septembra, kedy dochádza takmer k jej vymiznutiu, preto sa
môžu záhradkári domnievať, že sa strom uzdravil. Na jeseň sa však početnosť vlnačky krvavej
môže opäť zvýšiť.
Prevencia pred týmto ochorením spočíva predovšetkým v dostatočnej výžive jabloní.
Dôraz sa kladie na dostatok obsahu draslíka, ktorý má rozhodujúci vplyv na dobrú odolnosť
hostiteľských rastlín proti vlnačke krvavej. Napadnuté konáre a vetvičky je potrebné odstrániť
a spáliť. V pravidelne ošetrovaných sadoch nie je vlnačka problémovým škodcom.
Prirodzeným predátorom vlnačky krvavej je ucholak obyčajný.

Zdroj: ÚKSÚP