Čo použiť na hrdzu mätovú, ktorú spôsobuje huba Puccinia menthae?

Odporúčame bakteriálne produkty z radu NovaFermov a do zeme pridať Trifender.